Erzurum’un tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olması, özellikle halk oyunlarında zengin bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Bu yörede oynanan halk oyunlarına çoğunlukla “bar” ismi verilir. Çok eski ve köklü bir geçmişe sahip olan “bar” kelime anlamı olarak birlik, beraberlik, topluluk, el ele tutuşmak, bağlamak/bağlanmak ve beraber oynamak gibi anlamlara sahiptir.

Erzurum Halk Oyunları Erkek Ekibi

Anadolu’da diğer yörelerde olduğu gibi Erzurum’da halk oyunlarının oluşumu ya da barların oynanış biçimini iklim, coğrafi koşullar, dönemin günlük yaşantısı vs. gibi birçok etken belirlemiştir.

Erzurum Halk Oyunları Kadın Ekibi

Erzurum barları herhangi bir kurala tabi olmasa da açık bir şekilde başlar ve sırasıyla açık ve kapalı bir şekilde oynanır. Figürler (erkek oyunlarında) yiğitlik, ağır başlılık ve cesurluğu simgeler. Bu sebepten dolayı sert ve hırçın figürlere barlarda pek rastlanmaz. Barın genel formu, yavaştan başlar ve hızlanarak devam eder. Kadın barlarında ise zarafet ve incelik ön plandadır.

Erzurum barları erkek ve kadın barları olmak üzere ikiye ayrılır.

Erkek Barları:

 • Baş Bar
 • İkinci Bar (Dikine)
 • Sekme
 • Hoş Bilezik
 • Hançer Barı
 • Koçeri (Kürdo)
 • Tamzara
 • Nare
 • Dello
 • Temir Ağa
 • Yayvan Barı
 • Tavuk Barı
 • Köroğlu
 • Uzun Dere
 • Hesiko Barı
 • Garabet

Kadın Barları:

 • Çarşıda Üzüm Kara
 • Temir Ağa
 • Hoş bilezik
 • Kavurma Koydum Tasa
 • Nare
 • Atın Üstünde Eyer
 • Akça Ferikler
 • Çift Beyaz Güvercin
 • Aşşahtan Gelirem
 • Pasin’in Tersinesi
 • Pasin’in Sallaması
 • Kavak
 • Döne
 • Ha Bu Diyar
 • Aşırma
 • Üç Ayak