Tekirdağ yöresi, Balkan kültürü ve Anadolu kültürünün izlerini taşıyan ve zengin bir halk oyunları kültürü olan bir yöredir. Özellikle Batı Trakya’da Türk halkının halk kültürüyle ve halk oyunlarıyla ne kadar haşır neşir olduğunu konusunda fikir sahibi olmak için, zengin halk oyunları figürlerine ve günlük yaşam formlarına bakmak yeterli olacaktır. Yöre oyunları genelde 9/8’lik ve 8/8’liktir. Özellikle düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde ve törenlerde oyunlar oynanarak bu zengin halk kültürü geçmişten bugüne taşınmıştır.

Tekirdağ’da giyilen giysiler de yöre insanının coşkusunu, enerjisini, sıcakkanlılığını yansıtan niteliktedir. Renkli ve göz alıcı motiflerle bezenmiş giysiler, yöre oyunlarını icra eden kişileri Tekirdağ’ın ve Trakya Bölgesinin profilini yansıtan bir unsur haline getirmektedir. Yöre oyunlarını erkekler potur, gömlek, cepken, kuşak, mendil, fes ve çarık ile icra ederken; kadınlar ise mintan, şalvar, yelek, çetik, yağlık ve mendil kullanırlar. Tekirdağ’da oyunlar çift davul ve çift zurna ile oynanır.

Tekirdağ Yöresi Halk Oyunları İsimleri

  • Ali Paşa
  • Arzu ile Kamber
  • Bahçelerde Börülce
  • Doyranka
  • Kasap
  • Duraklı Kasap
  • Roman
  • Nazife Hanım
  • Yeşillim

Tekirdağ Halk Oyunları Çalışmalarımız

Tekirdağ Yöresi Halk Oyunları Çalışmaları