Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinin bir kısmı ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tamamında görülen “halay” oyun türü Gaziantep yöresi halk oyunlarını da içerisine almaktadır. Yöre oyunlarında “halay” oyunlarına ait olan tüm özellikleri görmek mümkündür. Gaziantep yöresi halk oyunları icraları, müzikal zenginliği, adım çeşitliği ile halay oyun türü içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Gaziantep yöresi halk oyunlarının oluşum sürecine etki eden unsurlar diğer tüm oyun türlerinde olduğu gibi, ilk ortaya çıktığı bölgenin tarihi arka planı, dini inançları, kutsal kabul edilen olaylar sırasında ki uygulamaları, bölgenin coğrafi şartları ve sosyo-ekonomik durumlar neticesinde oluşmaktadır. Yazılı kaynaklarda yer alan veya kaynak kişilerin ifade ettiği bilgilere göre, coğrafiDEVAMINI OKU →

Diyarbakır yöresi, bünyesinde “halay” oyunlarını barındıran bir yöredir. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da halk oyunları günlük doğa olaylarını, sevgiyi, yiğitliği, mertliği, coşkuyu, heyecanı içermektedir. Medeniyetin başladığı bölge sayılan Mezopotamya’da yer alan Diyarbakır’da, halk oyunlarının geçmişi de çok eskiye dayanmaktadır ve Diyarbakır halk oyunları günümüze kadar özünü yitirmeden taşınmıştır. İnsan ilişkilerinden kültürel etkileşime, yöre insanının yaşayış biçimine kadar bir çok şeyi konu edinen ve bunu halk oyunlarıyla harmanlayan Diyarbakır halk oyunları, Diyarbakır’ın merkezinde ve ilçelerinde de farklı varyasyonlarla oynansa da temel olarak birbirine çok benzer. Bu farklılıkların nedeni ise geçmişte yaşanan iç göçler veya farklı nedenlerden dolayı aşiretlerin Diyarbakır’ın farklı yerlerine dağılmasıdır.DEVAMINI OKU →