Denizli yöresi halk oyunları, tıpkı diğer bölgelerde de görüldüğü gibi etrafındaki yerleşim yerlerinde oynanan oyunlarla benzerlik göstermektedir. Özellikle Aydın ve Muğla gibi yerlerde oynanan Zeybek oyunlarının görüldüğü bu yörede, Teke yöresi oyunlarının da izleri görülmektedir.DEVAMINI OKU →

Tekirdağ yöresi, Balkan kültürü ve Anadolu kültürünün izlerini taşıyan ve zengin bir halk oyunları kültürü olan bir yöredir. Özellikle Batı Trakya’da Türk halkının halk kültürüyle ve halk oyunlarıyla ne kadar haşır neşir olduğunu konusunda fikir sahibi olmak için, zengin halk oyunları figürlerine ve günlük yaşam formlarına bakmak yeterli olacaktır. DEVAMINI OKU →

Erzurum’un tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olması, özellikle halk oyunlarında zengin bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Bu yörede oynanan halk oyunlarına “bar” ismi verilir. Çok eski ve köklü bir geçmişe sahip olan “bar”, kelime anlamı olarak birlik, beraberlik, topluluk, el ele tutuşmak, bağlamak/bağlanmak ve beraber oynamak gibi anlamlara sahiptir.DEVAMINI OKU →

Coğrafi olarak Ordu ilinin sınırlarından Gürcistan’a kadar uzanan bölgede oynanan yöre oyunları genel olarak “horon” olarak ifade edilir. Doğu Karadeniz Bölgesinde icra edilen halk oyunlarından olan horon; ağırlıklı olarak kemençe ve tulum ile oynansa da kaval, davul zurna, akordeon ve klarnet gibi çeşitli enstrümanlarla da oynanmaktadır. Hareketli bir oyun türü olarak bilinen horon Trabzon Merkez, Akçaabat, Maçka, Of, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde bu tanıma uygun olarak hareketli oynansa da Çaykara ilçesinde daha ağır ve daha yavaş bir tempoyla oynanır. Halk bilimciler tarafından horon oyunları hamsinin hareketleri ve su içindeki kıvraklıklarıyla tasvir edilse de; içerisinde Karadeniz’in coğrafyası, insanların gündelik yaşantıdaki uğraşları, doğa ve iklim koşulları gibiDEVAMINI OKU →

Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinin bir kısmı ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tamamında görülen “halay” oyun türü Gaziantep yöresi halk oyunlarını da içerisine almaktadır. Yöre oyunlarında “halay” oyunlarına ait olan tüm özellikleri görmek mümkündür. Gaziantep yöresi halk oyunları icraları, müzikal zenginliği, adım çeşitliği ile halay oyun türü içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Gaziantep yöresi halk oyunlarının oluşum sürecine etki eden unsurlar diğer tüm oyun türlerinde olduğu gibi, ilk ortaya çıktığı bölgenin tarihi arka planı, dini inançları, kutsal kabul edilen olaylar sırasında ki uygulamaları, bölgenin coğrafi şartları ve sosyo-ekonomik durumlar neticesinde oluşmaktadır. Yazılı kaynaklarda yer alan veya kaynak kişilerin ifade ettiği bilgilere göre, coğrafiDEVAMINI OKU →

Diyarbakır yöresi, bünyesinde “halay” oyunlarını barındıran bir yöredir. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da halk oyunları günlük doğa olaylarını, sevgiyi, yiğitliği, mertliği, coşkuyu, heyecanı içermektedir. Medeniyetin başladığı bölge sayılan Mezopotamya’da yer alan Diyarbakır’da, halk oyunlarının geçmişi de çok eskiye dayanmaktadır ve Diyarbakır halk oyunları günümüze kadar özünü yitirmeden taşınmıştır. İnsan ilişkilerinden kültürel etkileşime, yöre insanının yaşayış biçimine kadar bir çok şeyi konu edinen ve bunu halk oyunlarıyla harmanlayan Diyarbakır halk oyunları, Diyarbakır’ın merkezinde ve ilçelerinde de farklı varyasyonlarla oynansa da temel olarak birbirine çok benzer. Bu farklılıkların nedeni ise geçmişte yaşanan iç göçler veya farklı nedenlerden dolayı aşiretlerin Diyarbakır’ın farklı yerlerine dağılmasıdır.DEVAMINI OKU →

Seymenlik, Oğuz Türklerinde kervanların bir yerden bir yere giderken dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunması amacıyla kurulmuş bir kardeşlik örgütlenmesidir. Bin yıllardır devam eden bu gelenek Ankara’da yaşatılmaya devam edildiği için günümüzde Ankara Seymenleri olarak da adlandırılır. Seymenlik ya da Seymenler, Anadolu’daki efelik, yarenlik ve zeybeklik gibi kültürel öğeler ile benzerlik taşıyor gibi görünse de ilk ortaya çıktığı günden yana bu organizasyonlardan daha farklı bir yapısı vardır. Oğuz Türklerinde kervanları ve obaları koruma görevi üstlenen ve bu kervanların en ön safında yer alan Seymenler, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte şehir düzenini veya köy intizamını koruma görevi üstlenmişlerdir. Kökleri 6. Yüzyıla kadar dayanan Seymenler; Oğuz Türklerinin yaşadığı milliDEVAMINI OKU →