Denizli yöresi halk oyunları, tıpkı diğer bölgelerde de görüldüğü gibi etrafındaki yerleşim yerlerinde oynanan oyunlarla benzerlik göstermektedir. Özellikle Aydın ve Muğla gibi yerlerde oynanan Zeybek oyunlarının görüldüğü bu yörede, Teke yöresi oyunlarının da izleri görülmektedir.DEVAMINI OKU →

Seymenlik, Oğuz Türklerinde kervanların bir yerden bir yere giderken dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunması amacıyla kurulmuş bir kardeşlik örgütlenmesidir. Bin yıllardır devam eden bu gelenek Ankara’da yaşatılmaya devam edildiği için günümüzde Ankara Seymenleri olarak da adlandırılır. Seymenlik ya da Seymenler, Anadolu’daki efelik, yarenlik ve zeybeklik gibi kültürel öğeler ile benzerlik taşıyor gibi görünse de ilk ortaya çıktığı günden yana bu organizasyonlardan daha farklı bir yapısı vardır. Oğuz Türklerinde kervanları ve obaları koruma görevi üstlenen ve bu kervanların en ön safında yer alan Seymenler, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte şehir düzenini veya köy intizamını koruma görevi üstlenmişlerdir. Kökleri 6. Yüzyıla kadar dayanan Seymenler; Oğuz Türklerinin yaşadığı milliDEVAMINI OKU →