Denizli yöresi halk oyunları, tıpkı diğer bölgelerde de görüldüğü gibi etrafındaki yerleşim yerlerinde oynanan oyunlarla benzerlik göstermektedir. Özellikle Aydın ve Muğla gibi yerlerde oynanan Zeybek oyunlarının görüldüğü bu yörede, Teke yöresi oyunlarının da izleri görülmektedir.

Zeybek oyunları biçimsel olarak daha yavaş olmasına karşın Teke oyunları daha hareketli ve canlı müzikler eşliğinde oynanmaktadır. Yüzyıllardır devam eden geleneklerine günümüzde de bağlı olan Denizli yöresinde, Zeybek oyunları genellikle davul ve zurna ile oynansa da bazı yerlerde davul ve klarnetle de oynandığı gözlemlenmiştir.

Enstrümantal olarak Zeybek oyunları davul-zurna ile davul ve klarnetle de oynanmaktadır. Ayrıca bu yörede halk oyunları; tezeneli sazlardan bağlama, cura, tambur gibi müzik aletleri ile de sergilenmektedir. Yaylı sazlardan kabak kemaneler ile üflemeli sazlardan da zurnanın yanında sipsi, dilsiz kavallar ve dilli düdükler de bu yörede sıklıkla kullanılmaktadır.

Erkeklerin oynadığı Zeybek oyunları “Efe Oyunları” olarak adlandırılırken, kadınların oynadığı oyunlar ise “Kız Oyunları” denilmektedir.

Denizli Yöresi Halk Oyunları İsimleri

Denizli Yöresi Zeybek Çalışmalarımız

Zeybek Kursu
Zeybek Kursu Ankara